I-dent

คลินิกทันตกรรมไอเดนท์ ก่อตั้งเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2545 ซึ่งมีปฎิธานในการจัดตั้งให้เป็น คลินิกทันตกรรมครบวงจร เพื่อให้บริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแพทย์สมัยใหม่ ได้มาตรฐานการรักษารวมทั้งคุณภาพการบริการที่พึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับการรักษาทุกท่าน

คลินิกทันตกรรมไอเดนท์ เป็นคลินิกทันตกรรมที่ให้บริการการดูแลรักษาฟันและโรคในช่องปากโดยทีมทันตแพทย์ที่ชำนาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์ในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการ พร้อมทั้งยินดีให้คำปรึกษาและให้การรักษาด้วยความเอาใจใส่ ทีมงานของเราเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและมีความรู้ด้านทันตกรรมเพิ่มเติมแยกตามรายสาขาเฉพาะด้าน ด้วยเราเล็งเห็นความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อผลการรักษาที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการนอกเหนือจากประสิทธิภาพการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยม ในบรรยากาศที่สะดวกสบาย เป็นกันเอง

คลินิกทันตกรรมไอเดนท์ ยังได้เตรียมพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาบริการงานทันตกรรมโดยผู้ชำนาญเฉพาะทางทุกสาขา หากท่านมีปัญหาสุขภาพฟันซึ่งต้องการผู้ชำนาญเฉพาะทาง อาทิเช่น งานทันตกรรมเพื่อความงาม ทันตกรรมรากเทียม งานใส่ฟันปลอมทั้งชนิดติดแน่นและชนิดถอดได้ ศัลยกรรมกระดูก ผ่าตัดฟันคุด รักษาโรคเหงือก รักษารากฟัน รักษาฟันเด็ก จัดฟัน

คลินิกทันตกรรมไอเดนท์ เรามุ่งเน้นการให้บริการทางทันตกรรมที่เท่าเทียมระดับสากล เราจึงเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ความสะดวกและรวดเร็วกับทีมทันตแพทย์ของเราในการรักษา เราใช้ระบบการควบคุมการปลอดเชื้อที่สูงสุดที่ถูกต้องและมีมาตรฐานผ่านการรับรอง เพื่อความมั่นใจถึงคุณภาพก่อนการใช้งาน รวมถึงมาตรฐานการบริหารงานด้านการให้บริการที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สูงสุดที่ผู้เข้ารับการรักษาพึงได้รับ การให้บริการรักษาของเราให้ความใส่ใจในความต้องการของคนไข้เป็นสำคัญ เรายินดีให้คำแนะนำแนวทางในการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละบุคคลตามหลักวิชาการที่ถูกต้องภายใต้ความคิดรวบยอดที่ ว่าเราจะให้ท่านได้รับผลงานที่ดีที่สุด เหมาะสม คุ้มค่า จากประสบการณ์ของทีมทันตแพทย์ชั้นนำ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง
วิสัยทัศน์

คลินิกทันตกรรมไอเดนท์ เป็นคลินิกทันตกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้การบริการที่เป็นกันเองและใส่ใจกับความต้องการของคนไข้ทุกท่าน เพื่อให้ท่านมีสุขภาพอนามัยของช่องปากและฟันที่สมบูรณ์ มีรอยยิ้มที่มั่นใจ

นโยบาย

คลินิกทันตกรรมไอเดนท์ มุ่งมั่นในการให้บริการทางด้านทันตกรรมด้วยผู้ชำนาญที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการ และด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ ที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

เลขที่ 9 อาคารวิชัย ชั้น 2  ถ.ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และทำการนัดหมาย 02-255-7772, 02-655-5294 เปิดทำการวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลาทำการ 10.00 – 20.00 น. อีเมล์ i-dentdental@hotmail.com

English