ค่าบริการ

อัตราการรักษา Dental Fee

การรักษาทางทันตกรรม
Examination and Consultation  การตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก การวางแผนการรักษา และการให้คำปรึกษา ครั้ง
X-Ray เอ็กซเรย์
Panoramic / Lateral Cephalometric ฟิล์ม
Periapical Film ฟิล์ม
Restroration อุดฟัน
Amalgam  อมัลกัม ด้าน
Composite Resin  คอมโพสิต(สีเหมือนฟัน) ด้าน
Inlay, Onlay ซี่
Perio Tx  รักษาโรคเหงือก
Scaling (Cleaning) ขูดหินปูน ครั้ง
Root Planing  เกลาผิวรากฟัน ครั้ง
Surgery การผ่าตัด
Normal Extraction  ถอนฟัน ซี่
Surgical Removal  Impaction  ผ่าฟันคุดซี่ ซี่
Root Canal Treatment การรักษารากฟัน
Anterior ฟันหน้า ซี่
Posterior  ฟันกราม ซี่
Crown/Bridge การใส่ฟันแบบติดแน่น
Porcelain Crown  : Palladium (2%gold) ซี่
                    : Semiprecious (50% gold) ซี่
                    : High Precious (72-88 % gold) ซี่
Metal free Crown  : Empress ซี่
                       : Zirconium ซี่
Metal /Carbon post   เดือยยึดรากฟัน ซี่
Removable Denture ฟันปลอมแบบถอดได้
Temporary Plate ฟันปลอมฐานพลาสติก ชิ้น
Partial Denture with Metal Frame ฟันปลอมฐานโลหะ ชิ้น
Complete Denture ฟันปลอมทั้งปาก โดยประมาณ ชิ้น
Veneer เคลือบหน้าฟัน
Porcelain Veneer ซี่
Implant รากฟันเทียม
Surgery & Prosthetic ซี่
Whitening ฟอกสีฟัน
In-office Bleaching ฟอกสีฟันด้วย Cool Light  ทำในคลินิก
Home Bleaching ชุดฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้าน
ครั้ง
Orthodontic การจัดฟัน
Orthodontic การจัดฟัน คน
English