การรักษาและการดูแล

ทันตกรรมทั่วไป การตรวจวินิจฉัยเป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่มีความสำคัญมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้ทันตแพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นในการถ่ายเอ๊กซเรย์และพิมพ์ปากเพื่อการวิเคราะห์โรค

ทันตกรรมเพื่อความงาม

ฟันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของใบหน้าที่มีส่วนช่วยให้เกิดความสวยงาม ดังนั้นการแก้ไขฟันส่วนที่ไม่สวยงาม อันได้แก่ ฟันด่าง ฟันห่าง สีวัสดุอุดฟันและอื่นๆจึงช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคนไข้

  • การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน แต่เดิมวัสดุอุดฟันไม่มีให้เลือกมากนัก เรามักใช้ วัสดุสีเงิน [amalgam] เป็นตัวหลักในการอุดฟัน ในปัจจุบัน วัสดุอุดฟันได้มีการพัฒนามากขึ้น นอกจากคำนึงถึงคุณภาพของวัสดุที่ต้องแข็งแรงแล้ว ความสวยงามก็เป็นสิ่งจำเป็น เราจึงเลือกใช้วัสดุสีเหมือนฟันเพื่อเพิ่มความสวยงามมากขึ้น
  • เคลือบหน้าฟัน ครอบฟันด้วยวัสดุสีขาว veneer ,crown ,bridge ในกรณีของฟันที่ตกกระจากการได้รับสารเคมีหรือยาในวัยเด็ก ทำให้เกิดฟันเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาล หรือฟันด่างขาว หรือการสูญเสียเนื้อฟันไปมาก เกินกว่าที่จะบูรณะด้วยการอุดฟันธรรมดา การสูญเสียฟันไป ทำให้ต้องชดเชยเพื่อให้เกิดความสวยงาม การใช้วัสดุสีเหมือนฟันก็จะช่วยเพื่มความสวยงามมากขึ้น
  • ฟอกฟันขาว ในปัจจุบัน ฟันที่ขาวใสสะอาด เรียงตัวสวยงามกำลังเป็นที่นิยม  เพิ่มบุคลิกภาพและความมั่นใจ เราให้บริการฟอกฟันขาวในคลินิกเสร็จได้ภายใน
    1ชั่วโมง  หรือทำเองที่บ้านก็ได้ฟันที่สวยขาวใสเช่นกัน
  • ปิดช่องฟันห่าง space closure เป็นการแก้ไขฟันหน้าที่เรียงตัวไม่ชิดกันด้วยวิธีง่ายๆด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ซึ่งได้ผลการรักษาที่สวยงามทันทีที่ทำเสร็จ

ทันตกรรมรากเทียม

ปัจจุบันการชดเชยฟันที่สูญเสียไปนั้น การทำรากเทียมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดี เนื่องจากสามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมาก ประสิทธิภาพดี แข็งแรง ให้ความสวยงาม เพิ่มความมั่นใจให้กับคนไข้ และไม่ต้องกรอฟันข้างเคียงเพื่อทำสะพานฟันในกรณีที่จะใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่น สามารถทำรากเทียมชดเชยฟันได้ตั้งแต่ 1 ซี่ไปจนถึงในกรณีที่ใส่ฟันปลอมทั้งปาก ซึ่งรากเทียมจะช่วยให้ฟันปลอมสามารถยึดกับฐานกระดูกได้แน่นกว่า ทำให้มีประสิทธิภาพในการเคี้ยวมากขึ้น

ทันตกรรมบูรณะ

  • Filling วัสดุสีเหมือนฟันสามารใช้อุดได้ทั้งในฟันหน้า ฟันหลัง ใช้ซ่อมฟันที่ปิ่น ปิดช่องฟันห่างได้ความสวยงามเหมือนธรรมชาติ
  • Inlay , Onlay  ในกรณีที่ต้องการบูรณะฟันที่มีขนาดใหญ่ หรือมีจำนวนหลายซี่  จะทำ Inlay , Onlay โดย การสร้างวัสดุบูรณะให้เสร็จเรียบร้อยขึ้นเป็นชิ้นงานภายนอกช่องปากจากแบบพิมพ์ฟันจากปากคนไข้ แล้วนำไปทำชิ้นงานในแล๊ปทันตกรรม โดยทำให้มีขนาดพอดีกับโพรงฟันที่เตรียมไว้ แล้ว นำมายึดติดด้วยซีเมนต์จึงประหยัดเวลาที่ใช้ทำงานในคลินิก เพิ่มความสะดวกให้คนไข้  ทั้งยังได้ความแข็งแรงมากขึ้น  วัสดุที่นำมาใช้เป็นได้ทั้งโลหะผสม  ทองหรือเซรามิกที่มีสีเหมือนฟันธรรมชาติ ให้ความสวยงาม  จึงเป็นอีกทางเลือกแทนการครอบฟันในกรณีที่ฟันมีปัญหาไม่มากนัก

ทันตกรรมโรคเหงือก

เป็นการรักษาเหงือกที่มีปัญหา โดยเป็นที่รู้จักกันคือ โรคปริทันต์ (Periodontal Disease) หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า โรคเหงือกอักเสบ แต่จริงๆแล้ว โรคปริทันต์ มิได้มีการอักเสบเกิดขึ้นแค่ที่เหงือกเท่านั้น แต่เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับอวัยวะรอบๆฟัน อันได้แก่ เหงือก, กระดูกเบ้าฟัน, เอ็นยึดปริทันต์ และ ผิวรากฟัน

  • Cleaning and Gum Treatment ในคนทั่วไปนั้น ทันตแพทย์จะแนะนำให้ทำการขูดหินปูน ความสะอาดฟันทุก 6 เดือนเนื่องจากการสะสมของคราบหินปูนโดยรอบคอฟันสามารถทำลายกระดูกหุ้มรากฟันได้หากไม่กำจัดออก ชึ่งชักนำให้เกิดโรคเหงือก ทำให้มีเลือดออกตามไรฟัน  ฟันโยกคลอน  เหงือกร่น  เสียวฟัน การรักษาทำโดยการขูดหินปูน และเกลารากฟัน
  • Crown Lengthening  การผ่าตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน โดยปกติจะทำกับฟันหน้า เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับฟันที่ทำครอบฟันหรือเคลือบผิวฟันเพื่อความสวยงาม

การรักษารากฟัน

ในกรณีที่มีฟันที่ผุมากจนทำให้เกิดการอักเสบของประสาทฟันก่อให้เกิดอาการปวดและบวมที่บริเวณนั้น ในอดีตปัญหาเหล่านี้มักจะได้รับการแก้ไขด้วยการถอนฟันซี่นั้นทิ้งไป แต่ในปัจจุบันสามารถเก็บไว้ได้ด้วยวิธีรักษารากฟัน ซึ่งได้มีการพัฒนาวิธีการรักษารากฟันโดยใช้ เทคโนโลยีและเทคนิค รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรมที่ทันสมัย ทำให้ คนไข้ที่ไม่ต้องการถอนออก สามารถเก็บฟันไว้ได้ ซึ่งหลังจากการบูรณะด้วยการครอบฟันแล้ว สามารถใช้งานได้เป็นปกติใกล้เคียงฟันธรรมชาติ

ศัลยกรรมช่องปาก

ศัลยกรรมช่องปากเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ซึ่งทันตแพทย์จะทำ การตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษา ก่อนที่จะเริ่มการรักษา ซึ่งประกอบด้วย การถอนฟัน การผ่าตัดฟันคุด การตัดแต่งกระดูกเพื่อการใส่ฟันปลอม ผ่าตัดตกแต่ง frenum ตัด cyst

ทันตกรรมประดิษฐ์

เป็นการบูรณะและชดเชยฟันที่สูญเสียไปจากการถอนฟันด้วยการใส่ฟันปลอม ได้แก่ การใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่น ครอบฟันและสะพานฟัน การใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้พลาสติก การใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้โครงโลหะ

ทันตกรรมจัดฟัน

การแก้ไขฟันและขากรรไกรที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง ฟันยื่นและฟันที่ขบกันไม่พอดีจะทำให้ยากต่อการทำความสะอาด และมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียฟันก่อนวัยอันควรเนื่องมาจากฟันผุและโรคเหงือก นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการกดทับต่อกล้ามเนื้อที่ใช้ในการบดเคี้ยวซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการปวดศรีษะ อาการปวดที่ข้อต่อขากรรไกร คอ ไหล่ และหลังได้ ฟันที่ยื่นหรือไม่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมก็ยังทำลายบุคลิกภาพอีกด้วย ประโยชน์ของทันตกรรมจัดฟันนั้นรวมถึงสุขภาพปากที่แข็งแรงขึ้น ลักษณะบุคลิกภาพที่น่าพึงใจกว่าเดิม และฟันที่สามารถจะคงทนไปตลอดชีวิต

English